Nyhetsarkiv

 • Nye nettsider og nytt blad!

  Endelig kan du lese om psykisk helse på alle flater! Både bladet Psykisk helse og Rådet for psykisk helse har fått nye nettsider. 

 • – Selvmordsforebygging er alles anliggende

  – Et viktig mål var å fjerne myter om at det er farlig å spørre om selvmordstanker. Vårt ønske er at folk skal tørre å spørre, og gi dem råd for hva de skal gjøre når det avdekkes selvmordsfare, sier Anne Silviken. Hun er psykolog og prosjektleder for «Finnmark – et selvmordstryggere samfunn». Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Finnmark, RVTS-nord og SANKS, og har fått støtte av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

 • Statsråden inviterte til møte om skole og psykisk helse

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er skeptisk til å innføre psykisk helse som eget fag i skolen, men inviterte i debattmøtet i Arendal 17. august arrangørorganisasjonene til videre samtaler om hvordan barn og unge skal kunne lære mer om hva som bygger god psykisk helse. 

 • Tro, håp og utdanning

  Go Campus er et rådgivningsprogram der elever med ulike psykiske helseplager får hjelp til å takle overgangen til høyere utdanning. Konseptet er enkelt og Rådet for psykisk helse vil at dette skal bli et tilbud til alle elever i videregående skoler. Det fikk statsministeren klar beskjed om i Bergen 9. september.

 • Målrettet oppfølging gir resultater i Lier

  – «Så fint å se deg i dag», «jeg savnet deg i går» eller «jeg så deg ikke i går». Det er en hyggeligere måte å møte elever med fravær på enn å spørre «Hvor var du i går?». Dette sier Vigdis Lothe Sætha, nærværskoordinator ved Lier videregående i Buskerud.

 • Tabuprisen til Målfrid J. Frahm Jensen

  Målfrid J. Frahm Jensen (52) fra Sandnes er tildelt Tabuprisen 2015 fra Rådet for psykisk helse. – Du har kjempet med dine egne helseplager, og for andres rettigheter i mange år. Vi i Rådet for psykisk helse skulle gjerne kopiert deg 100 ganger og spredd deg ut over hele landet. Vi trenger erfaringskonsulenter, pasienter og brukere som blir lyttet til, sa generalsekretær Tove Gundersen i sin tale ved prisutdelingen.

 • – Vi må bli flinkere til å spørre

  – Vi gjør det vanskelig for oss selv og må bli flinkere til å spørre mer åpent: «Hvordan har du det?», «hva har skjedd?», «hva tror du kan være grunnen til at du har det sånn?». Voksne er ofte for feige til å spørre hvordan forholdene er hjemme, og om barn opplever vold, overgrep eller mobbing. Det sa forsker Synne Stensland på konferansen Forskning nytter. Konferansen ble arrangert for sjette gang av Rådet for psykisk helse og Forskningsrådet. I 2015 var temaet barn og unges psykiske helse.

 • Foldere om angst, depresjon og bipolar

  Tre faktafoldere tilbys nå fra Rådet for psykisk helse. De inneholder saklig og lett tilgjengelig informasjon om angst, depresjon og bipolar lidelse. Her får du vite konkret om lidelse, symptomer, erfaringer og mestring.

 • Extra julekalender på Instagram

  Rådet for psykisk helse fikk 24. november over 20 millioner kroner i Extramidler som skal videreformidles til ulike prosjekter om psykisk helse. Hvis du følger oss på Instagram vil du hver dag frem mot jul få en liten hilsen fra 24 av mottakerne med informasjon om hva de skal bruke pengene til.

 • Psykisk helse på alle skolebibliotek!

  Vil du gi din lokale skole et abonnement på Psykisk helse? Alle har en psykisk helse, og alle skolebibliotek burde ha bladet tilgjengelig, men sånn er det dessverre ikke i dag. 

 • Rådet for psykisk helse jubilerer - 30 år

  I 30 år har Rådet for psykisk helse arbeidet for at mennesker med psykiske helseplager og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger, der de bor – uavhengig av hvor i landet det er. 8. oktober feiret vi våre første 30 år. Her er litt av historien de første årene.

 • Over 20 Extra-millioner til psykisk helse

  Tildelingen av prosjektmidler fra Extrastiftelsen fant sted akkurat en måned før julaften. - Vi må ha vært snille i år, sier prosjektkoordinator i Rådet for psykisk helse, Charlotte Elvedal. - For veldig mange søkere har fått full uttelling på ønskelistene sine.

 • Nytt Veterankurs i vår

  Er du lege, psykolog eller annet helsepersonell og vil lære mer om veteraners psykiske helse? Første kurs ble fulltegnet, nå kan du melde deg på nytt kurs, som er i to deler: 3. og 4. mars og 20. og 21. oktober 2016. 

 • Trening for livet

  – Det viktigste er at du også på en dårlig dag går ut, og ser og erfarer at det nytter. Det sier Sasja Boserup Karlstad i Psykiatrialliansen, som tilrettelegger aktivitetstilbud for mennesker som er berørt av psykiske lidelser. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse fikk høre om de gode erfaringene med dette arbeidet da hun besøkte Kronstad DPS i Bergen.