Nytt Veterankurs i vår

Er du lege, psykolog eller annet helsepersonell og vil lære mer om veteraners psykiske helse? Første kurs ble fulltegnet, nå kan du melde deg på nytt kurs, som er i to deler: 3. og 4. mars og 20. og 21. oktober 2016. 

Illustrasjonsbilde, soldat i Afghanistan

Veteraner som har utfordringer med psykisk helse møter et sivilt helsevesen der det ofte mangler viktig kompetanse, og der det kan være vanskelig å vite hvor hjelpen finnes.

(Illustrasjonsfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvarets mediesenter)

Hva lærer du?

Kurset er et videre- og etterutdanningskurs for leger i spesialitetene allmennmedisin (fastleger), arbeidsmedisin og psykiatri, og for psykologer og psykologspesialister. Hvis det er ledige plasser er kurset åpent for annet helsepersonell. Kurset har to samlinger á to dager: 3. og 4. mars og 20. – 21. oktober 2016.

Du som deltar vil få en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, og særlig hos pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, krig eller katastrofer. Dette gjelder personer som har deltatt i militære operasjoner (veteraner), mange innvandrere, asylsøkere og flyktninger, men også flere som har tjenestegjort ute innenfor næringsliv, bistandsarbeid, diplomati og andre internasjonale oppdrag.

Bakgrunnen for kurset er at veteraner som har utfordringer med psykisk helse møter et sivilt helsevesen der det ofte mangler viktig kompetanse, og der det kan være vanskelig å vite hvor hjelpen finnes. Rådet for psykisk helse har i samarbeid med Veteranforbundet SIOPS og de viktigste fagmiljøene utviklet dette kurset med støtte fra Extrastiftelsen.

Detaljert kursprogram

Meld deg på veterankurs 3.- 4. mars og 20.-21. oktober

Viktig: Bruk feltet «Andre opplysninger» i påmeldingsskjemaet til disse opplysningene:

Profesjon (lege/psykolog/annen yrkestittel), stilling, arbeidssted, fødselsdato (dd.mm.åååå), fakturaadresse (hvis den er en annen enn postadresse) og telefonnummer/mobiltelefonnummer.

Kurskomité

Kurskomitéen (programkomitéen) inkluderer fagfolk med bakgrunn fra Forsvaret og fra den sivile helsetjenesten, Norsk Psykologforening, Den norske legeforening, Norsk psykiatrisk forening, Rådet for psykisk helse og Veteranforbundet SIOPS.

Kursleder: Anne Kristine Bergem.

Kursprogram

Kurset består av to samlinger á to dager. Denne kursrekke går 3. og 4. mars 2016, og 20. og 21. oktober 2016. 

Andre opplysninger

Underviserne er i hovedsak være leger og psykologer fra forsknings- og universitetsmiljøet, fra Norsk Militærmedisinsk Poliklinikk/Kontor for psykiatri og stressmestring/Forsvarets Sanitet, Modum Bad og psykologtjenesten i det danske Veterancentret i Ringsted.

Kursgodkjenning

For leger:
Allmennmedisin: godkjennes med tilsammen 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiske lidelser til videre- og etterutdanningen.
Hver kursdag kan godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Arbeidsmedisin: godkjennes med 24 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: totalt med 24 timer som valgfritt kurs for spesialistenes etterutdanning. Deltagelse 1 dag godkjennes med 6 timer for spesialistenes etterutdanning.

For psykologer:
Det godkjennes som 24 timers vedlikeholdskurs. Dersom minst 75% er psykologer/leger kan det også godkjennes som 24 timers fritt spesialkurs.
Hvis det er ledige plasser er kurset åpent for annet helsepersonell.
Prosjektet er delvis finansiert av Extrastiftelsen, og utviklet i et samarbeid mellom Rådet for psykisk helse og Veteranforbundet SIOPS